Foto: Zoran Jelača

  • Nacionalni park Krka, Visovačko jezero

Dalmacija - ŠibenikDOŽIVLJAJI

Osluškujte buku najglasnijeg slapa Hrvatske

Skradinski buk posljednja je sedrena barijera na rijeci Krki i sigurno najljepša. To je jedan od brojnih razloga zašto je Krka zaštićena kao nacionalni park. Nema tamo lavova, ali čut ćete buku kakvu baš oni stvaraju. To je samo slap koji želi zadobiti vašu pozornost. Poslušajte što vam želi reći!

OVAJ DOŽIVLJAJ NIJE DIO PONUDE
Bajkovite prirodne i kulturne znamenitosti. Očaravajući mirisi i zvuci. Odjeci davne prošlosti. Iako nisu dio ponude akcije "Mjesec hrvatskog turizma", posjetite ove znamenitosti tokom godine i doživite Hrvatsku na jedinstven način.