Registracija

Podaci koje nam predate će, nakon naše provjere, biti javno dostupni na našem mrežnom sjedištu.


Poslovni subjekt

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

Podaci za prijavu

Email i zaporka za prijavu na naš sustav.

Kontakt osoba

Osoba zadužena za komunikaciju vezanu uz sudjelovanje u akciji.

Privole

Privole su nužne za sudjelovanje u akciji

Izjavljujem da sam kao osoba koja podnosi ovu prijavu u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj ovlašten/ovlaštena podnijeti ovu prijavu te u ime navedene osobe prihvatiti sve izjave koje su potrebne za valjanost ove prijave. Ujedno u svoje osobno ime, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj, izjavljujem da sam svjestan/svjesna sadržaja Uvjeta korištenja, Uvjeta sudjelovanja te načina provdbe Projekta „Mjesec hrvatskog turizma” te da ih u cijelosti prihvaćam.

U svoje osobno ime kao osoba koja unosi tražene podatke, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj, izjavljujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

U svoje osobno ime kao osoba koja unosi tražene podatke, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao Ponuditelj, izjavljujem da u vezi vizualnog identiteta, fotografija te ostalog sadržaja koji može biti predmet autorskih ili drugih prava intelektualnog vlasništva Ponuditelj posjeduje odgovarajuća prava koja mu omogućuju neometano korištenje takvih materijala na način potreban za provedbu Projekta „Mjesec hrvatskog turizma”.

U svoje osobno ime kao osoba koja unosi tražene podatke, kao i u ime osobe koja je u prijavi navedena kao ponuditelj, izjavljujem da postoji valjani pravni temelj i/ili ovlaštenje za prikupljanje, obrađivanje te dostavljanje trećim osobama eventualnih osobnih podataka navedenih u prijavi te istodobno u ime i na temelju ovlaštenja Ponuditelja dajem suglasnost da se takvi podaci koriste za potrebe provedbe projekta „Mjesec hrvatskog turizma”, sve u skladu propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ujedno izjavljujem da sam upoznat/a s Obavijesti o prikupljanju i obradi podataka