Kako sudjelovati?

u akciji "Mjesec hrvatskog turizma"

Korak 1. Registracija

Za sudjelovanje u akciji “Mjesec hrvatskog turizma” prvo je potrebno registrirati se. Pri registraciji unijet ćete svoje kontakt podatke kao i osnovne podatke o poslovnom subjektu koji prijavljujete za sudjelovanje. Također odabirete email i zaporku s kojom ćete vršiti prijavu na sustav.

Korak 2. Aktivacija

Na vašu email adresu stići će poveznica za aktivaciju vašeg korisničkog računa. Iako vašem korisničkom računu možete pristupiti i bez aktivacije istog, nećete biti u mogućnosti predati ponudu dokle ne aktivirate vaš korisnički račun.

Korak 3. Potvrda o stanju duga

Nakon što prenesete na naš sustav potvrdu o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, iz koje je vidljivo da poslovni subjekt nema duga, moći ćete predati ponudu.

Korak 4. Predaja ponude

Unutar sustava možete odabrati kategoriju u kojoj želite napraviti ponudu kao i unijeti sadržaj ponude, napomene te glavnu i do pet dodatnih fotografija. Uz svaku ponudu morate postaviti poveznicu na web stranicu koja sadrži vašu ponudu ili prenijeti dokument s detaljima vaše ponude.

Korak 5. Provjera i objava

Naši administratori će provjeriti vaše podatke i, ako su svi uvjeti ispunjeni, u roku od 3 radna dana od predaje ponude objaviti je na stranici www.mjesechrvatskogturizma.hr. Ponude možete predati i po potrebi mijenjati do 1.10.2021. nakon kojeg će sve objavljene ponude biti zaključane, ali ćete imati mogućnost označiti ponudu prodanom.