Učestala pitanja i odgovori

Kliknite na pitanje kako bi otvorili odgovor.

 • Što je Mjesec hrvatskog turizma?
  Mjesec hrvatskog turizma je akcija Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice kojom se u terminu od 1.10.2021. do 7.11.2021. omogućuje svim zainteresiranim građanima da putuju i upoznaju druge dijelove Hrvatske uz značajne uštede.
 • Tko sve može sudjelovati u akciji?
  Za sudjelovanje u akciji mogu se prijaviti svi poslovni i privatni subjekti iz turističkog sektora poput hotela, privatnih iznajmljivača, turističkih agencija, restorana, barova, nacionalnih parkova i parkova prirode, muzeja, galerija, prijevoznika, rent-a-cara, iznajmljivača plovila te subjekata zdravstvenog i liječilišnog turizma.
 • Koliko dugo traje akcija?
  Akcija traje u razdoblju od 1.10.2021. do 7.11.2021.
 • Može li se plaćanje usluga obaviti preko ove web stranice?
  Ne. Ova web stranica služi isključivo za promociju ponuda turističkih subjekata, korisnici ponuda rezervaciju i plaćanje usluge ostvaruju u izravnom kontaktu s odabranim ponuđačima.
 • Što učiniti ako mi ne stigne e-mail za potvrdu registracije?
  Ovisno o konfiguraciji vašeg e-mail sustava može se dogoditi da vaša poruka bude svrstana u neželjenu poštu. Provjerite pretinac neželjene pošte, a ako je prazan obratite se administratoru sustava putem emaila.
 • Želim sudjelovati u akciji. Kako mogu predati ponudu?
  Prvo je potrebno registrirati se. Nakon što ste se registrirali, na Vašu e-mail adresu stići će Vam pristupni podaci. Da biste aktivirali svoj račun potrebno je kliknuti na gumb POTVRDITE E-MAIL ADRESU. Nakon što je Vaš račun aktiviran, Prijavom u sustav, kroz nekoliko jednostavnih koraka, možete predati svoju ponudu.
 • Koje dokaze o ponudi moram podnijeti?
  Da bi administrator sustava mogao odobriti Vašu ponudu potrebno je u sustav unijeti javno objavljenu web-adresu na kojoj se vide svi detalji formirane ponude ili prenijeti pdf dokument na memorandumu ponuđača sa potpisom ovlaštene osobe.
 • Koji je najmanji iznos popusta koji se može ponuditi?
  Najmanji iznos popusta je 35%, ali može biti i viši.
 • Mogu li obrisati ponudu nakon što je ona odobrena i objavljena?
  Ponude možete kreirati, mijenjati i brisati za cijelo vrijeme trajanja akcije. Također možete ažurirati dostupnost ponude na određene datume putem funkcije kalendara.
 • Mora li ponuda vrijediti za cijelo vrijeme trajanja akcije?
  Ne mora. Tijekom kreiranja ponude možete označiti raspone datuma ili dane za koje će vrijediti vaša ponuda.
 • Može li se promijeniti kategorija ili potkategorija ponude?
  Može. Svaka izmjena sadržaja Vaše ponude podrazumijeva da je administrator sustava mora nanovo odobriti. Odobrenje vaših izmjena možete očekivati najkasnije u roku od tri radna dana od datuma izmjene.
 • Koliko puta se može promijeniti ponuda?
  Ponudu možete mijenjati neograničen broj puta, sve do kraja akcije. Imajte u vidu da svaka izmjena u sadržaju ponude zahtijeva novo odobrenje administratora. Vaša ponuda će do odobrenja biti privremeno uklonjena sa web-stranica. Izmjena termina dostupnosti ponude ne smatra se izmjenom sadržaja te ne zahtijeva novo odobrenje administratora.
 • Može li jedan poslovni subjekt napraviti više ponuda?
  Može napraviti više ponuda u raznim kategorijama ili potkategorijama. Za ponude unutar iste kategorije ili potkategorije važno je da su sadržajno bitno različite.
 • Hoće li se ova akcija dodatno promovirati i na koji način?
  Akcija će se promovirati putem TV i radio spota, tiskanih oglasa, društvenih mreža, oglasa na web portalima te putem drugih digitalnih kanala HTZ-a.
 • Želim na svojem prodajnom mjestu istaknuti znak sudjelovanja u akciji. Gdje ga mogu preuzeti?
  Znak sudjelovanja u akciji Mjesec hrvatskog turizma možete preuzeti nakon što se prijavite na naš sustav i predate ponudu.
 • Koliko fotografija mogu priložiti uz svoju ponudu?
  Za svaku ponudu morate priložiti jednu glavnu fotografiju. Uz nju možete priložiti još do 5 dodatnih fotografija.
 • Koje su tehničke karakteristike fotografija za upload?
  Prenijeti možete .jpg ili .png formate fotografija, u 16:9 omjeru (položeni format) minimalne rezolucije 1280 x 720 piksela. Fotografije ne smiju sadržavati tekst, logotipe niti vodene žigove.