Prikupljanje i obrada osobnih podataka

u sklopu Projekta "Mjesec hrvatskog turizma"

Sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, OIB: 72501368180 obavještava prijavitelje (ponuditelje) u Projektu „Mjesec hrvatskog turizma“ da će prikupljati, obrađivati te po potrebi dostavljati trećim osobama, podatke fizičke osobe koja unosi podatke putem odgovarajućeg web obrasca odnosno koja se prijavljuje kao Ponuditelj ili u ime i za račun Ponuditelja.

Podaci se prikupljaju i obrađuju radi izvršavanja prava i obveze iz ugovornog odnosa u koji ponuditelj stupa prihvatom općih uvjeta Projekta „Mjesec hrvatskog turizma“ te radi objave ponude putem internetske stranice www.mjesechrvatskogturizma.hr.

Podaci osoba koja unosi tražene podatke te podaci odgovorne osobe ponuditelja obrađuju se i čuvaju za vrijeme trajanja Projekta „Mjesec hrvatskog turizma“ te najkasnije 30 dana od dana isteka Projekta, nakon čega se isti uništavaju, osim ako su one izuzeti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

Osobni podaci mogu se dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

Pristup osobnim podacima imaju odgovorne osobe Hrvatske turističke zajednice, odnosno zaposlenici Hrvatske turističke zajednice koji u okviru svojih poslova obrađuju takve podatke.

Prijavitelj (ponuditelj) može od Hrvatske turističke zajednice može zatražiti pristup svojim osobnim podacima.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) i Općom uredbom o zaštiti podataka, može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Posebno se napominje da Hrvatska turistička zajednica poduzima sve mjere nužne za zaštitu osobnih podataka.

Prilikom obrade osobnih podataka Hrvatska turistička zajednica se vodi načelima iz Uredbe, a osobito načelima: zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade, smanjenja količine podataka, ograničenja svrhe obrade i ograničenja pohrane osobnih podataka, točnosti, cjelovitosti i povjerljivosti te pouzdanosti.

U slučaju za bilo kakvim pojašnjenjima vezano za obradu osobnih podataka molimo da nas kontaktirate na adresu zop@htz.hr.

Posljednja izmjena: 20. rujna 2021. godine