Česta pitanja i odgovori

Kliknite na pitanje kako bi otvorili odgovor.

 • Što je Mjesec hrvatskog turizma?
  Mjesec hrvatskog turizma je akcija Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice kojom se u razdoblju od 1.10.2021. do 7.11.2021. omogućuje svim zainteresiranim građanima da putuju i upoznaju druge dijelove Hrvatske uz značajne uštede.
 • Tko sve može sudjelovati u akciji?
  Za sudjelovanje u akciji mogu se prijaviti svi poslovni i privatni subjekti iz turističkog sektora poput hotela, privatnih iznajmljivača, turističkih agencija, restorana, barova, nacionalnih parkova i parkova prirode, muzeja, galerija, prijevoznika, rent-a-cara, iznajmljivača plovila te subjekata zdravstvenog i lječilišnog turizma.
 • Koliko dugo traje akcija?
  Akcija traje u razdoblju od 1.10.2021. do 7.11.2021.
 • Može li se plaćanje usluga obaviti preko ove web stranice?
  Ne. Ova web stranica služi isključivo za promociju ponuda turističkih subjekata, korisnici ponuda rezervaciju i plaćanje usluge ostvaruju u izravnom kontaktu s odabranim ponuđačima putem kontakata (telefon, e-mail ili web stranica) prikazanih uz ponudu.
 • Je li potrebno napraviti rezervaciju za korištenje ponude?
  Za većinu ponuda potrebno je napraviti rezervaciju. Rezervaciju ostvarujete u izravnom kontaktu sa ponuđačem putem objavljenih kontakt podataka (telefon, e-mail adresa, web stranice)
 • Tko može koristiti objavljene ponude?
  Ponude mogu koristiti isključivo privatne osobe - državljani RH kao i strani državljani. Ponude se ne mogu preprodavati trećim stranama.Preprodavanjem ponuda trećim stranama ne smatra se korištenje pojedinačnih ponuda u kreiranju ponuda turističkih agencija sukladno propisima koji reguliraju pružanje usluga u turizmu.
 • Kome se mogu obratiti ako nisam zadovoljan kvalitetom pružene usluge?
  Sve eventualne probleme oko kvalitete pružene usluge rješavate izravno sa pružateljem usluge. U slučaju da u izravnom kontaktu ne možete ostvariti svoja potrošačka prava možete se za savjet, pitanje ili prijavu obratiti Ministarstvu gospodarstva putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača.